Kategoria
Monitoring cyberbezpieczeństwa

Najnowszy case z Florydy, USA dotyczy nieuprawnionego dostępu do systemu uzdatniania wody. Napastnik zwiększył zawartość ługu w wodzie pitnej ponad stukrotnie – ze 100 cząsteczek na milion (ppm) do 11,100 ppm.

Chcesz dowiedzieć
się więcej?