Kim jesteśmy

Budujemy plany ciągłości działania w organizacjach pochodzących ze wszystkich sektorów gospodarki. Opracowaliśmy autorską metodykę analizy i oceny ryzyka, a w jej ramach - obszerny katalog zagrożeń. W naszych projektach wykorzystujemy znajomość zasad modelowania procesów biznesowych, zarządzania ryzykiem operacyjnym
i IT Governance. Oferujemy również dedykowane szkolenia z tematyki zarządzania ryzykiem, oceny ryzyka i BCM, dostosowane do specyfiki i potrzeb danej organizacji. W pracy stosujemy wzorce i dobre praktyki amerykańskie (DRII, NIST, NFPA, FEMA) oraz międzynarodowe standardy ISO (ISO 22301:2012, ISO 27001:2013, ISO 27005:2018, ISO/IEC 27031:2011, PN-ISO/IEC 24762:2008, ISO 31000:2009, ISO 28000:2007).

Naszą misją jest wszechstronna pomoc klientom w przygotowaniach na nieoczekiwane sytuacje kryzysowe. Uważamy, że upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłością działania jest kwestią odpowiedzialności społecznej - dlatego organizacjom typu non-profit, działającym na rzecz dobra publicznego, oferujemy bezpłatne wsparcie w postaci konsultacji i szkoleń. Osoby indywidualne, zainteresowane powyższą tematyką, zapraszamy do skorzystania z naszych publikacji, prezentacji i stenogramów wykładów.

Naszym klientom i uczestnikom naszych szkoleń zapewniamy bezterminowe wsparcie, polegające na możliwości uzyskania odpowiedzi na dowolne pytanie z zakresu BCM i pokrewnych zagadnień (zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kryzysowe, cyberbezpieczeństwo, ochrona infrastruktury krytycznej, disaster recovery, crisis communication).

  • Renata Davidson

    Zarządzaniem ciągłością działania zajmuję się od 20 lat. Przez ten czas miałam szczęście prowadzić dziesiątki projektów BCM i im podobnych. Lubię to, co robię - szczególnie analizę BIA, analizy ryzyka i testy planów awaryjnych. Zdobyłam najwyższy poziom certyfikacji w zakresie międzynarodowego standardu ISO 22301:2012 (Master) potwierdzony przez Professional Evaluation & Certification Board. Lubię prowadzić szkolenia i dzielić się wiedzą. Jestem wielbicielką i aktywną uczestniczką mediów społecznościowych.

  • Igor Ziniewicz

    Od ponad 11 lat uczestniczę w projektach budowy systemów zarządzania ciągłością działania. W BCM szczególnie interesuje mnie obszar zarządzania ryzykiem i aspekty techniczne, stąd moja rola eksperta wiodącego w projektach realizowanych w takich sektorach, jak telekomunikacja, energetyka, usługi IT a także rynki kapitałowe. Z wykształcenia jestem informatykiem - architektem oprogramowania z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i zarządzaniu ryzykiem w projektach. Jestem fanem i znawcą NBA.