Davidson Consulting

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Davidson Consulting i Wspólnicy Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania praw Użytkowników odwiedzających naszą witrynę. W tym celu wdrożyliśmy niniejszą Politykę prywatności (zwanej w dalszej części "Polityką", która określa zasady przetwarzania informacji, w tym danych osobowych Użytkowników witryny http://www.davidson.pl/ (zwanej w dalszej części „Witryną”).

Administratorem danych osobowych Użytkowników Witryny jest Davidson Consulting i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26a (dalej „DCiW”).

Gromadzenie danych

Dane osobowe Użytkowników Witryny przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000).

W razie zaistnienia okoliczności, w których dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu (np. procesu rekrutacji), Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia określonych informacji w tym danych osobowych oraz o celu ich wykorzystania.

Udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże należy mieć na uwadze, że udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie otrzymaniem informacji dotyczących realizacji usługi (np. otrzymanie informacji na temat produktu, oferty, organizowanego wydarzenia, pobranie demo, publikacji, procesu rekrutacji). Tym samym Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza lub ankiety, w których zostanie wyraźnie określone, jakiego rodzaju dane osobowe i w jakim celu będą gromadzone.

Udostępnione dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu udostepnienia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu jak i prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych oraz prawo do usunięcia jego danych osobowych, forma złożenia tego żądania podana jest przy zbieraniu tych danych.

Zgodnie z zapisami art. 31 Ustawy, o której mowa powyżej, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Witryny może być przez DCiW powierzone podmiotom trzecim, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe Witryny.

DCiW ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych Użytkowników Witryny organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Pliki cookie

Witryna DCiW wykorzystuje tzw. cookies („ciasteczka”), czyli informacje przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających Witrynę. Cookies są automatycznie pobierane i wykorzystywane przez Witrynę, każdorazowo przy połączeniu się z urządzeniem końcowym Użytkownika.

Witryna stosuje cookies, w celu:

 • świadczenia usług,
 • dostosowania zawartości Witryny do urządzenia końcowego Użytkownika, zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika i optymalizacji korzystania z Witryny,
 • uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność Witryny,
 • umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności Witryny (np. przechowywanie historii kolejno przeglądanych stron w celu powrotu do nich na "żądanie" Użytkownika),
 • reklamowym i marketingowym, aby dostosować do preferencji Użytkownika treści reklam oraz tekstów wyświetlanych w Witrynie jak i poza nią.
 • UWAGA: Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkownika, nie przetwarzają danych osobowych oraz nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia końcowego Użytkownika.

  W naszej Witrynie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • Sesyjne pliki cookie (tymczasowe) - przechowywane na urządzeniu Użytkownika jedynie w czasie korzystania z Witryny, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia Witryny lub wyłączenia wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki,
 • Stałe pliki cookie - pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.
 • Ustawienia dotyczące plików cookie są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Jednak każdy Użytkownik może wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookie na swoje urządzenie. Może to wpłynąć na wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę Użytkownika na wykorzystywanie plików cookie. Użytkownik ma wówczas możliwość kontrolowania plików cookie, ale jednocześnie może to spowolnić działanie przeglądarki.

  W celu zarządzania plikami cookie, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i zastosować się do instrukcji:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Przeglądarki na urządzeniach mobilnych:

 • Android
 • Windows Phone
 • Blackberry
 • Brak zmiany ustawień cookie oznacza, że zostaną one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Witryna DCiW będzie przechowywać wyżej wymienione informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp w opisanym zakresie.

  Kontakt w sprawie przetwarzanych danych osobowych

  Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzanych danych osobowych prosimy przesyłać pośrednictwem wiadomości email na adres: kontakt@davidson.pl, poprzez formularz kontaktowy, zamieszczony w stopce strony www.davidson.pl, oraz pisemnie na adres Davidson Consulting i Wspólnicy, ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa.