Jak działamy

Zasady współpracy z nami są proste. Stosujemy umowy o dzieło i etapowe rozliczenia za dostarczone produkty prac. Czas trwania i koszt projektu uzależniony jest od liczby procesów objętych planem ciągłości działania, a nie od rozmiarów organizacji. Na podstawie naszego doświadczenia potrafimy określić harmonogram i pracochłonność projektu z dużą dozą dokładności (+/- 10%). Naszym celem jest takie prowadzenie projektu, aby po jego zakończeniu klient posiadał kompletny i funkcjonujący system zarządzania ciągłością działania oraz wykwalifikowany, w pełni samodzielny zespół pracowników, których zadaniem będzie jego utrzymanie i doskonalenie.

click to enlarge

Do przygotowania oferty wystarczy nam regulamin organizacyjny lub statut (w przypadku organizacji niekomercyjnych) oraz kilka informacji odnośnie założeń projektu (oczekiwany czas trwania projektu, jego cele, ewentualne oczekiwania dotyczące zakresu dodatkowego wsparcia po zakończeniu projektu). Jeśli w naszej opinii, niektóre z oczekiwań i założeń klienta mogą mieć negatywny wpływ na końcowy wynik prac, wyraźnie wskazujemy to w ofercie i proponujemy najlepsze rozwiązanie.


Obok zamieściliśmy grafikę z najważniejszymi krokami poszczególnych faz projektu. Przedstawione podejście z powodzeniem stosowaliśmy w wiekszości naszych projektów. Jeśli trudno jest Wam określić szczegółowe oczekiwania, przygotujemy ofertę zgodnie z tymi założeniami.