+48 506 055 412

TRANSPORT

LOGISTYKA

HANDEL

Efektywność i presja czasu

Chyba w żadnej branży powiedzenie „czas to pieniądz” nie sprawdza się tak, jak w logistyce i handlu. Procesy logistyczne podlegają rygorystycznym wymaganiom technologicznym, operacyjnym, ekonomicznym, prawnym, a ostatnio także zwiększa się nacisk na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Są to jedne z najbardziej efektywnych organizacji z punktu widzenia operacyjnego, a także wymagań dotyczących bezpieczeństwa ludzi i towarów – szczególnie w branży farmaceutycznej i spożywczej.

Oferujemy Ci dwudziestoletnie doświadczenie wyniesione z projektów realizowanych w obszarze zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem (ochrona infrastruktury krytycznej – OIK) ciągłością działania oraz zarządzania cyberbezpieczeństwem i zgodnością (NIS2, UKSC) dla firm transportowych, przewoźnika kolejowego, a także największych dystrybutorów i sieci handlowych, w tym firm z branży farmaceutycznej i spożywczej.

Sercem każdej z firm, z którymi współpracowaliśmy były działy zarządzania łańcuchem dostaw. Supply Chain Management w dobie znowelizowanej dyrektywy NIS2 nabiera dodatkowego wymiaru, jakim jest konieczność zarządzania ryzykiem strony trzeciej (partnerów, dostawców, klientów) w obszarze cyberbezpieczeństwa. Łańcuchy dostaw są powiązane wieloma interfejsami, często zautomatyzowanymi, a procesy logistyczne już od dawna wykorzystują robotykę i systemy automatyki przemysłowej.

Potrafimy spojrzeć na Twój problem z perspektywy Twojej, Twoich dostawców i odbiorców. Rozumiemy skomplikowane zależności, znamy specyfikę firm podobnych do Twojej i specyfikę Twoich partnerów biznesowych. Z nami projekt wystartuje „ z marszu”, bez konieczności zapewnienia nam długiego wprowadzenia w specyfikę branży.

photo-transport

Ocena zgodności i ocena ryzyka

Przeprowadzimy ocenę zgodności z przepisami prawa i rekomendacjami regulatorów oraz instytucji nadzorczych dotyczącymi ochrony IK, BHP, ochrony środowiska, cyberbezpieczeństwa ICT i OT lub odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa (ESG). Analizujemy także zgodność z dobrymi praktykami (ISA99, NIST, COBIT), normami międzynarodowymi (ISO) i wymaganiami umownymi. Oferujemy analizę poziomu zgodności Twojej organizacji, Twoich dostawców i partnerów biznesowych.

Jesteśmy niezależni i pryncypialni w przestrzeganiu naszych zasad i wartości, dzięki czemu dajemy gwarancję pełnej bezstronności. Nasza ocena, oprócz końcowej diagnozy i oceny ryzyka dla organizacji, zawsze zawiera także rekomendacje działań doskonalących — mówimy nie tylko, gdzie zdiagnozowaliśmy problem i jakie mogą być jego potencjalne skutki, ale wskazujemy też propozycje jego rozwiązania.

Koordynacja wdrożenia zmian lub rekomendacji

Identyfikacja problemów i rekomendacja działań naprawczych to dopiero początek. Nawet najlepsze intencje i plany mogą ulec zaburzeniu podczas wdrożenia – czy to ze względu na pośpiech, niezrozumienie celu działania lub zwykłą ludzką niedbałość. Zapewniamy wsparcie merytoryczne podczas wdrażania rekomendacji oraz końcową ocenę jego prawidłowości i skuteczności zastosowanych rozwiązań. Jeśli podczas konsultacji zauważymy ryzyko dla procesu wdrożenia, otwarcie je wskazujemy wraz z oceną.

Oferujemy także koordynację procesu wdrożenia rekomendacji (Project Office) oraz wsparcie merytoryczne dla audytorów wewnętrznych, jeśli Twoja organizacja zechce sama ocenić prawidłowość i skuteczność wdrożenia.

Dostosowanie regulacji wewnętrznych

Wprowadzenie spójnych i celowych zmian w regulacjach wewnętrznych to zadanie, które wymaga wyjątkowej ostrożności i precyzji – szczególnie w podmiotach z sektorów logistycznych, które funkcjonują w skomplikowanym układzie wzajemnych zależności, całego wachlarza przepisów prawa i wyśrubowanych norm efektywności kosztowej.

Oferujemy usługę porządkowania i dostosowywania regulacji wewnętrznych pod kątem zgodności z wymaganiami norm (np. ISO 27001, ISO 22301), aktów prawnych (konwencje, umowy i rozporządzenia europejskie, ustawy sektorowe – np. prawo drogowe, prawo przewozowe, ustawa o transporcie kolejowym – prawo celne, prawo ochrony środowiska, Ustawa o KSC i NIS2, RODO, wymagania regulatorów, z zachowaniem wewnętrznej spójności. W naszej pracy stosujemy zasadę bezwzględnego unikania nadmiaru wewnętrznej legislacji. Dzięki temu system wewnętrznych aktów prawnych staje się bardziej przejrzysty, czytelny, a tym samym bardziej zrozumiały dla pracowników.

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem

Obszar, który zdefiniowaliśmy jako transport, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw i handel, przeżywa od kilku lat wielką rewolucję technologiczną i organizacyjną. Wiąże się z nią konieczność jednoczesnego wdrożenia wielu zmian w strategii działania, w procesach operacyjnych, w wewnętrznej legislacji i w zabezpieczeniach. Dzięki długoletniemu doświadczeniu we współpracy z podmiotami z branży logistycznej potrafimy spojrzeć całościowo na problemy, jakie się z tym wiążą, zdefiniować cel działania i przygotować plan projektu, a następnie wspierać Was w jego realizacji.

Wiemy, że każdej firmie zależy na bezpieczeństwie operacji. Na zarządzanie bezpieczeństwem patrzymy holistycznie. Uważnie obserwujemy i analizujemy trwający wyścig technologiczny związany ze wzrostem cyfryzacji, przenikaniem technologii ICT do obszaru OT oraz oszałamiającym tempem implementowania robotyki i sztucznej inteligencji (AI, SI) w narzędziach wykorzystywanych do codziennych operacji.

Dbamy też o to, by podczas dążenia do zapewnienia cyberbezpieczeństwa procesów logistycznych nie tracić z pola widzenia innych aspektów bezpieczeństwa: fizycznego, operacyjnego, środowiskowego i prawnego. Pilnujemy kwestii związanych z zarządzaniem incydentami (nie tylko cyberbezpieczeństwa), zarządzaniem kryzysowym, ciągłością działania (BCM) i odtwarzaniem po katastrofie (disaster recovery).

Nasz zespół ekspertów o bogatym, komplementarnym doświadczeniu i umiejętnościach zapewnia wsparcie w każdej sytuacji – niezależnie od wyzwań, z którymi będziesz się mierzyć.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub umów spotkanie z nami za pomocą kalendarza
* - Pole obowiązkowe
Dziękujemy za zgłoszenie, wkrótce skontaktujemy się z Tobą,
aby omówić Twoje zapytanie!
Ups! Coś poszło nie tak podczas uzupełnienia formy. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się bezpośrednio.
Sprawdź wolne terminy i umów spotkanie z nami
Umów spotkanie
logo Davidson Consulting