Świętujemy 17 urodziny!

Dajemy 

n
o
w
ą

perspektywę

Usługi doradcze mogą wyglądać inaczej – mogą być profesjonalne, a zarazem przyjazne, transparentne, etyczne i przystępne.

Skontaktuj sięOferta

Dajemy nową
perspektywę

W czym pomagamy?

Znamy specyfikę Twojej branży.

W czym

p
o
m
a
g
a
m
y
?
Zarządzanie ryzykiem
operacyjnym
Zarządzanie ciągłością
działania
Zarządzanie zgodnością
Zarządzanie
cyberbezpieczeństwem

Znamy 

s
p
e
c
y
f
i
k
ę

 Twojej branży

Bankowość,
ubezpieczenia, rynki kapitałowe
Energetyka, surowce i przemysł
Transport, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw
Administracja publiczna
Informatyka i telekomunikacja

Co 

m
ó
w
i
ą

 o nas

klienci?

Firma Davidson Consulting wykazała się rzetelnością, profesjonalizmem i terminowością w realizacji powierzonych zadań. Davidson Consulting posiada bardzo dobrą znajomość specyfiki sektora energetycznego., która w istotny sposób przyczyniły się do sukcesu projektu opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w PGNiG Termika SA.

PGNiG Termika SA

Ze wszystkich postawionych przed nią zadań firma Davidson Consulting wywiązała się bardzo rzetelnie i profesjonalnie, wykazując się praktyczną wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania ciągłością działania, dostępnych i sprawdzonych rozwiązań, a także bardzo dobrą znajomością specyfiki sektora energetycznego.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wysoka jakość usług i elastyczność przy realizowanym projekcie są gwarantem dobrej współpracy i czynią Davidson Consulting godnym polecenia partnerem biznesowym.

TUiR WARTA S.A.

W naszej opinii eksperci Davidson Consulting posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów w obszarze ciągłości działania, a także dobrą znajomość specyfiki sektora usług IT.

Asseco Poland S.A.

W toku realizacji projektu zespół Davidson Consulting zaprezentował wysoki poziom merytoryczny, znajomość specyfiki sektora energetycznego i zagadnień dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej w rozumieniu Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. RWE Polska z pełną odpowiedzialnością poleca Davidson Consulting jako godnego zaufania i doświadczonego partnera.

innogy Poland S.A.

mBank S.A. jest bardzo zadowolony z efektów dotychczasowej współpracy z firmą Davidson Consulting i docenia jej unikalną na rynku wiedzę i doświadczenie w zakresie budowy Planów Ciągłości Działania.

mBank S.A.

Co nas

w
y
r
ó
ż
n
i
a
?
Odpowiedź na każde pytanie.

Pracując z nami, rozszerzasz swój zespół o osoby o rozległej wiedzy. Oprócz znajomości standardów, regulacji, metodyk zarządzania ryzykiem, cyberbezpieczeństwem i ciągłością działania, nasi eksperci muszą posiadać także dobrą orientację w obszarach zarządzania procesami, usługami IT, zgodnością, outsourcingiem. Otrzymasz odpowiedź na każde pytanie.

200 zrealizowanych projektów.

Doświadczenie naszych ekspertów wyniesione z ponad 200 zrealizowanych projektów zapewnia naszym klientom dostęp do wiedzy na temat sposobów zarządzania ryzykiem w innych branżach, a także dostarcza benchmarku do oceny poziomu dojrzałości własnej organizacji.

Wartość dodana w wielu obszarach.

Wiedza i doświadczenie eksperta ułatwiają osiągnięcie synergii pomiędzy różnymi obszarami zarządzania w organizacji oraz pomiędzy różnymi, równolegle toczącymi się projektami. Eksperci są w stanie wnieść wartość dodaną do innych obszarów działalności oraz wykorzystać do maksimum produkty prac innych projektów.

Gotowe narzędzia.

Ponieważ ekspert potrafi od ręki odpowiedzieć na większość Twoich pytań, przyspiesza to pracę i sprawia, że projekt przebiega płynniej. Prawdopodobnie Twoja firma nie będzie pierwszą tego typu, w jakiej będziemy prowadzić projekt, a więc będziesz mógł skorzystać z naszych gotowych narzędzi, a etap uruchomienia projektu będzie znacząco krótszy.

Elastyczność i pełna decyzyjność.

Bezpośredni kontakt z ekspertem i zarazem osobą decyzyjną ułatwia współpracę, upraszcza formalności i procedury odbioru. W razie potrzeby, podczas jednego spotkania można zmodyfikować metodykę danego etapu na bardziej odpowiednią w danej sytuacji i dostosować harmonogram.

Wielokrotny zwrot inwestycji.

Wszystkie korzyści wynikające ze współpracy z firmą ekspercką, szybkość i jakość dostarczanych produktów sprawiają, że inwestycja zwraca się wielokrotnie. Aby otrzymać ofertę cenową potrzebujemy krótkiej rozmowy, informacji o zakresie projektu, strukturze organizacyjnej Twojej firmy i ramach czasowych.

Poznaj nasz

z
e
s
p
ó
ł
.
Anna Kowalska
Stanowisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Anna Kowalska
Stanowisko
Specjalizacja 1, Specjalizacja 2
Renata Davidson
Stanowisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Renata Davidson
Stanowisko
Specjalizacja 1, specjalizacja 2
Igor Ziniewicz
Stanowisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Igor Ziniewicz
Stanowisko
Specjalizacja 1, Specjalizacja 2
Damian Suchocki
Stanowisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Damian Suchocki
Stanowisko
Specjalizacja 1, Specjalizacja 2
No items found.

Co mówią

 
l
i
c
z
b
y
?

100

+

PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ

80

%

POWRACAJĄCYCH KLIENTÓW

200

+

ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Chcesz dowiedzieć
się więcej?